Đăng nhập nội bộ | Email |

Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Xuân Huế

Công ty được thành lập ngày 02/10/2009 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3301071497 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp (đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 30/8/2010)

      -   Vốn điều lệ: 35 tỷ đồng.

      -   Trụ sở: Thôn Bát Sơn, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.

Cổ đông sáng lập

-       Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí Việt Nam: 40%VĐL;

-       Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Xuân: 40%VĐL;

-       Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trung Văn: 12%VĐL;

-       Cổ đông khác: 8%VĐL.

 Mục tiêu, ngành nghề kinh doanh

      Mục tiêu: Xây dựng Công ty thành một tập đoàn kinh tế đa ngành; dẫn đầu trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Phát triển nhanh và bền vững dựa trên nền tảng kinh doanh cốt lõi là khai thác, chế biến khoáng sản.

      Lĩnh vực chính: thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản.

Dự án hiện tại: Mỏ đá Gabro (thường gọi là đá đen Huế) với diện tích 70,9ha.

-     Tổng mức đầu tư: 150 tỷ đồng.

Vị trí dự án: tại thôn Bát Sơn, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thủ tục pháp lý của Dự án

-     Quyết định số 705/QĐ-HĐTLKS ngày 11/01/2010 của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản về việc phê duyệt trữ lượng đá gabro và gabrodiorit làm đá ốp lát của Dự án với tổng trữ lượng là 7.132.000m3.

-     Giấy chứng nhận đầu tư số 311 110 00156 ngày 09/02/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp cho Công ty CP Đầu tư Vạn Xuân - Huế;

-     Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1657/QĐ-BTNMT ngày 13/9/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty.

-     Hiện tại: đang chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác để tiến hành khai thác và chế biến (dự kiến đạt Giấy phép trong tháng 12/2010).

 

Cập nhật ngày 23/12/2010 11:42:51 AM (GMT+7)